ERBUD SA (16/2019) Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ERBUD SA (16/2019) Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuję o zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I ze Spółką zależną od Vantage Dervelopment S.A. - Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERBUD S.A. ("Emitent" Wykonawca) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku zawarał ze Spółką zależną od Vantage Dervelopment S.A. - Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ("Zamawiający"), realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice etap I we Wrocławiu ("Inwestycja") aneks do umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule "zaprojektuj i wybuduj" ("Aneks").

Aneks przewiduje wyodrębnienie budynku C wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym i przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci do osobnej fazy realizacji inwestycji (Faza III). Aneks przesuwa także termin wydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy III do dnia 31 maja 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz