TAURON POLSKA ENERGIA SA (12/2019) Potwierdzenie ratingów i ich perspektyw oraz nadanie ratingu obligacjom hybrydowym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings ("Fitch") potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz nadała rating w walucie krajowej na poziomie "BB+" oraz rating krajowy na poziomie "BBB+(pol)" obligacjom hybrydowym Spółki o wartości 400 mln zł wyemitowanym 29 marca 2019 r. w ramach programu emisji obligacji hybrydowych z 2017 r. zawartego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. ("BGK").

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:

- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie "BBB"; perspektywa stabilna,

- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie "F3",

- krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie "A+(pol)"; perspektywa stabilna,

- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie "BBB",

- krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie "A+(pol)",

- rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny - "EBI") potwierdzony na poziomie "BB+",

- rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI) potwierdzony na poziomie "BB+",

- rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK) potwierdzony na poziomie "BB+",

- rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln złotych (BGK) potwierdzony na poziomie "BBB+(pol)",

- nadanie ratingu w walucie krajowej obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie "BB+",

- nadanie ratingu krajowego obligacjom hybrydowym o wartości 400 mln zł (BGK) na poziomie "BBB+(pol)".

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz