INVISTA SA (16/2019) Informacja nt. przeszacowań aktualizacyjnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INVISTA SA (16/2019) Informacja nt. przeszacowań aktualizacyjnych dotyczących posiadanych praw i roszczeń do nieruchomości inwestycyjnych

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku Zarząd Invista S.A. (Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 17 kwietnia 2019 roku operatów szacunkowych dla nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie przy Noakowskiego 10 w której Emitent posiada udział ¼ części w roszczeniach odszkodowawczych (prawo do odszkodowania), oraz przy ulicy Zielnej (do której Emitent posiada prawa i roszczenia ) o powierzchni 600 m2 sporządzonych na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok, kierując się zasadą ostrożności Emitent w tym samym dniu podjął decyzję o dokonaniu przeszacowania wartości księgowej wskazanych powyżej praw i roszczeń do nieruchomości..

Mając powyższe na uwadze w dniu 17 kwietnia 2019 roku Emitent:

- dokonał przeszacowania aktualizującego wartość praw i roszczeń do nieruchomości inwestycyjnej przy Noakowskiego 10 o wartości 1,76 mln zł (wpływ dodatni na wyniki finansowe 2018 roku) - księgowa wartość powyższych praw i roszczeń do nieruchomości została ustalona na 6,2 mln zł;

- dokonał przeszacowania aktualizującego wartość praw i roszczeń do nieruchomości inwestycyjnej przy Zielnej o wartości 0,52 mln zł (wpływ dodatni na wyniki finansowe 2018 roku) - księgowa wartość powyższych praw i roszczeń do nieruchomości została ustalona na 4,78 mln zł;

Jednocześnie Emitent informuje, że proces badania rocznych sprawozdań finansowych pozostaje w toku a planowany termin publikacji raportów rocznych został ustalony na 26 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz