BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o wysokości ustalonej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (9/2019) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

W związku z otrzymaniem 17 kwietnia 2019 roku informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG"), Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok wynosi 116,1 mln zł.

Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez Bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 roku, wynoszą 129,1 mln zł (wyżej wymieniona składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w kwocie 116,1 mln zł oraz składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2019 roku w kwocie 13,0 mln zł).

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz