GINO ROSSI SA (28/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 28/2019

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Eryka Karskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2018 .

W piśmie nie podano przyczyny rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz