ONCOARENDI THERAPEUTICS SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2018 rok.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2019

Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2018 rok.

Raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz