SELVITA SA (8/2019) Akceptacja posteru dotyczącego badania klinicznego SEL24/MEN1703 na konferencji ASCO 2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. stowarzyszenie American Society of Clinical Oncology ("ASCO") opublikowało komunikat, iż poster konferencyjny zawierający informacje dotyczące prowadzonego badania klinicznego I/II fazy związku SEL24/MEN1703 został zaakceptowany do zaprezentowania na dorocznej konferencji ASCO, która odbędzie się w dniach 31 maja - 4 czerwca 2019 r., w Chicago w Stanach Zjednoczonych.

Spółka informowała o rozpoczęciu badania klinicznego związku SEL24 raportem bieżącym 3/2017 w dniu 17 marca 2017 r.

Poster zatytułowany "CLI24-001: badanie fazy I typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703, doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową" - Abstract #256995 (ang."CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia"), zostanie zaprezentowany przez dr. Farhada Ravandi-Kashani z University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Streszczenie (abstrakt) posteru zostanie upublicznione przez ASCO na stronie internetowej: http://asco2019meeting.org/ w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 17:00 czasu wschodniego USA.

Konferencja ASCO to największa i najbardziej prestiżowa konferencja onkologiczna na świecie, która co roku gromadzi ponad 40 000 uczestników, którzy będą prezentować wyniki badań klinicznych i dyskutować na temat najnowszych osiągnieć i możliwości leczenia pacjentów onkologicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz