SELVITA SA (9/2019) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Steffena Heegera z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki skuteczna z dniem 17 lipca 2019 r. Złożona rezygnacja umotywowana została względami osobistymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz