ZWZ Santander Bank Polska zdecydowało o wypłacie 19,72 zł dywidendy na akcję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Czwartkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy Santander Bank Polska uchwaliło przeznaczenie na dywidendę 25 proc. zysku za 2018 rok oraz niepodzielnego zysku za 2016 i 2017 rok, co daje 19,72 zł dywidendy na akcję.

Na dywidendę dla akcjonariuszy trafi 514 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, a także 957,6 mln zł z niepodzielonego zysku za 2017 rok oraz kwota 541,1 mln zł z zysku netto banku osiągniętego w 2018 roku, co stanowi 25 proc. zysku osiągniętego w 2018 roku.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja, a dniem jej wypłaty 14 czerwca.

Za jedną akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N dywidenda wynosi 19,72 zł, a za akcję serii M 14,68 zł. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia banku z 17 maja 2017 r., w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy 50 proc. zysku netto za 2018 rok, czyli kwota 1,08 mld zł trafi na kapitał rezerwowy, a 25 proc. (542,5 mln zł) ma być pozostawione jako zyski zatrzymane.

Pod koniec lutego bank podał, że z zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż Santander Bank Polska spełnia kryteria do przeznaczenia na dywidendę nie więcej niż 25 proc. zysku za 2018 rok.

Pod koniec 2018 roku wskaźnik kapitału podstawowego Tier I grupy wynosił 14,11 proc., łączny współczynnik kapitałowy TCR 15,98 proc.

W maju 2018 roku WZ banku uchwaliło przeznaczenie na dywidendę 307,6 mln zł z zysku za 2016 r., czyli 3,1 zł na akcję. W 2017 roku walne uchwaliło przeznaczenie na dywidendę 535,9 mln zł z niepodzielonego zysku za 2014 rok i 2015 rok, co dało 5,4 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ osz/