Podatek od sprzedaży det. zawieszony do końca '19, wyrok nie jest prawomocny - MF

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Luksemburg (PAP) - Pobór podatku od sprzedaży detalicznej jest na mocy stosownej ustawy zawieszony do końca 2019 roku, czwartkowy wyrok sądu UE ws. tego podatku nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie - napisał resort finansów w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

"Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pobór tego podatku jest na mocy stosownej ustawy zawieszony do końca 2019 roku. Ponadto dzisiejszy korzystny dla Polski wyrok nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie" - napisał resort finansów.

W czwartek sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. Sąd UE wskazał, że "Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa".

Wyrok nie jest ostateczny, przysługuje od niego odwołanie.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję KE w sprawie podatku handlowego. Jak podkreślono w skardze, KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.

Wcześniej, we wrześniu 2016 roku, KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Bruksela argumentowała wtedy, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

KE wydała też nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Stwierdziła następnie, że podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz, że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem.

Polska zaskarżyła decyzję KE w całości. Zarzuciła też w niej KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.

Sąd UE uznał, że KE się pomyliła. "W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność decyzji końcowej Komisji" - podano w komunikacie TSUE.

Sąd UE jest jednym z dwóch organów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (PAP Biznes)

pat/ gor/