Aviva Investors TFI wpisane do ewidencji PPK, do końca '20 bez opłat za zarządzanie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Aviva Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK i planuje do końca 2020 r. nie pobierać opłat za zarządzanie subfunduszami PPK - poinformowała Aviva w czwartkowym komunikacie.

"Po zarejestrowaniu funduszu zdefiniowanej daty Aviva SFIO PPK, co miało miejsce na początku kwietnia 2019 roku, umieszczenie w ewidencji PPK było kolejnym i ostatecznym krokiem na drodze do oferowania PPK pracodawcom" - napisano w komunikacie.

Aviva podała, że pracodawcy, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o zarządzanie środkami PPK z Aviva Investors, będą mogli liczyć na darmowe zarządzanie przez 18 miesięcy, licząc od 1 lipca 2019 r.

"Decyzją Towarzystwa do końca 2020 r. nie będą pobierane opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK" - napisano w komunikacie.

Aviva SFIO PPK to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi 8 subfunduszami zdefiniowanej daty - od Aviva PPK 2025 do Aviva PPK 2060. Subfundusze stosują odmienne zasady polityki inwestycyjnej oraz różny poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Aviva chce uzyskać 10 proc. udziału w rynku PPK.(PAP Biznes)

seb/ gor/