METLIFE OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-05-15

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

METLIFE OFE

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

Warszawa, ul. Przemysłowa 26

Numer PTE z rejestru przedsiębiorców:

0000043539

Wartość aktywów netto:

12 003 205 377,18

Wartość jednostki rozrachunkowej:

41,44

kom mra