Zysk netto sektora bankowego w I kw. '19 wyniósł 2,93 mld zł, spadł 13 proc. rdr - NBP (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł w okresie styczeń-marzec 2019 roku 2,93 mld zł, co oznacza spadek 13 proc. rdr - podał Narodowy Bank Polski.

Według wyliczeń PAP Biznes w samym marcu zysk netto banków wyniósł 1,8 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-marzec 2019 roku wyniosły 17,49 mld zł, co oznacza wzrost 8,9 proc. rdr.

Przychody odsetkowe wzrosły 9 proc. rdr, przy wzroście kosztów odsetkowych o 8,1 proc., natomiast przychody z tytułu opłat i prowizji pozostały na poziomie z ubiegłego roku, przy wzroście kosztów w tej pozycji o 7,9 proc.

Koszty administracyjne banków w I kwartale były na poziomie 9,94 mld zł, rosnąc 9 proc. rdr., w tym koszty pracownicze wzrosły o 4,6 proc., a pozostałe koszty administracyjne wzrosły o 12,9 proc.

Poniżej wybrane dane sektora bankowego w okresie I kwartału 2019 roku w porównaniu z I kwartałem 2018 roku (w mln zł).

<TAB>

I kw 2019 I kw 2018

Przychody odsetkowe 16 362 15 006 9,0%

Koszty odsetkowe 4 236 3 920 8,1%

Przychody z tytułu opłat i prowizji 4 277 4 276 0,0%

Koszty z tytułu opłat i prowizji 1 060 982 7,9%

Całkowite przychody operacyjne 17 491 16 066 8,9%

Koszty administracyjne, w tym: 9 939 9 118 9,0%

- Koszty pracownicze 4 468 4 270 4,6%

- Pozostałe koszty administracyjne 5 472 4 848 12,9%

Amortyzacja 1 079 736 46,6%

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 2 112 1 752 20,5%

Zysk 2 928 3 364 -13,0%

</TAB>

(PAP Biznes)

seb/ gor/