Wyniki JSW w I kw. '19 vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki JSW w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln zł

<TAB>

1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q

Przychody 2488,1 2459,6 1,2% -0,9% -1,4%

EBITDA 728,8 635,3 14,7% -35,8% 19,1%

EBIT 507,6 421,1 20,5% -46,7% 27,1%

zysk netto j.d. 402,8 340,9 18,2% -46,6% 29,1%

marża EBITDA 29,3% 25,8% 3,52 -15,95 5,04

marża EBIT 20,4% 17,1% 3,30 -17,51 4,57

marża netto 16,2% 13,8% 2,38 -13,83 3,82

</TAB>

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pel/