Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKCJI 175,90 175,82 0,05 2019-05-16

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 226,74 226,84 -0,04 2019-05-16

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 163,43 163,38 0,03 2019-05-16

Subfundusz UniKorona Obligacje 353,56 353,80 -0,07 2019-05-16

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 325,18 326,28 -0,34 2019-05-16

Subfundusz UniKorona Akcje 204,33 205,19 -0,42 2019-05-16

MetLife FIO Akcji kat A 14,66 14,60 0,41 2019-05-15

MetLife FIO Akcji kat E 14,68 14,61 0,48 2019-05-15

MetLife FIO Akcji kat I 14,68 14,61 0,48 2019-05-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,38 16,35 0,18 2019-05-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,39 16,36 0,18 2019-05-15

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,39 16,36 0,18 2019-05-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,58 21,57 0,05 2019-05-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,59 21,58 0,05 2019-05-15

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,59 21,58 0,05 2019-05-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,19 7,17 0,28 2019-05-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,19 7,17 0,28 2019-05-15

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,20 7,18 0,28 2019-05-15

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,13 17,14 -0,06 2019-05-15

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,13 17,14 -0,06 2019-05-15

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,38 17,39 -0,06 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 9,84 9,81 0,31 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 9,85 9,82 0,31 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 9,85 9,82 0,31 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,37 7,33 0,55 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,37 7,33 0,55 2019-05-15

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,37 7,33 0,55 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,68 5,65 0,53 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,68 5,65 0,53 2019-05-15

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,99 7,99 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,00 8,00 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,87 16,86 0,06 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,96 16,96 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 16,86 16,86 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 16,86 16,86 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,91 7,90 0,13 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,91 7,90 0,13 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,91 7,90 0,13 2019-05-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,17 15,17 0,00 2019-05-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,17 15,18 -0,07 2019-05-15

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,16 15,17 -0,07 2019-05-15

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,40 7,38 0,27 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Azjat. A 11,56 11,51 0,43 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Azjat. USD A 3,01 3,00 0,09 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,81 8,80 0,11 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,29 2,30 -0,24 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 8,82 8,81 0,11 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,19 8,15 0,49 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,13 2,13 0,14 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,15 8,11 0,49 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,15 8,11 0,49 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,22 13,21 0,08 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,44 3,45 -0,27 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,22 13,20 0,15 2019-05-15

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,22 13,21 0,08 2019-05-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,25 15,21 0,26 2019-05-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 3,97 3,97 -0,09 2019-05-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,22 15,18 0,26 2019-05-15

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,24 15,20 0,26 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,41 13,34 0,52 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,49 3,48 0,18 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,42 13,35 0,52 2019-05-15

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,44 13,37 0,52 2019-05-15

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,21 10,17 0,39 2019-05-15

Metlife Sub Multistrategia A 9,92 9,90 0,20 2019-05-15

Metlife Sub Multistrategia E 9,91 9,89 0,20 2019-05-15

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,04 9,12 -0,88 2019-05-15

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,25 10,22 0,29 2019-05-15

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,25 10,22 0,29 2019-05-15

Allianz Sub Akcji Globalnych 121,82 120,87 0,79 2019-05-15

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 119,21 118,81 0,34 2019-05-15

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 94,93 94,84 0,09 2019-05-15

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,06 111,93 0,12 2019-05-15

Allianz Sub Konserwatywny 155,66 155,66 0,00 2019-05-15

Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,02 108,00 0,02 2019-05-15

Allianz Sub Obligacji Plus 171,80 171,79 0,01 2019-05-15

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 145,02 144,90 0,08 2019-05-15

Allianz Sub Selektywny 88,95 88,88 0,08 2019-05-15

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 121,97 122,02 -0,04 2019-05-15

Allianz Sub Surowców i Energii 91,69 91,12 0,63 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 95,26 95,18 0,08 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 104,71 104,55 0,15 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 102,65 102,53 0,12 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 111,89 111,98 -0,08 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 100,91 100,81 0,10 2019-05-15

Allianz SFIO PIMCO Income 108,60 108,52 0,07 2019-05-15

Santander Akcji Polskich 32,90 32,89 0,03 2019-05-15

Santander Stabilnego Wzrostu 31,73 31,74 -0,03 2019-05-15

Santander Zrównoważony 30,00 29,99 0,03 2019-05-15

Aviva Investors Obligacji 237,09 237,03 0,03 2019-05-15

Aviva Investors Kapitał Plus 167,44 167,39 0,03 2019-05-15

Aviva Investors Polskich Akcji 441,26 440,84 0,10 2019-05-15

GAMMA 259,40 259,37 0,01 2019-05-15

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 83,43 83,24 0,23 2019-05-15

GAMMA Akcyjny 88,12 87,94 0,20 2019-05-15

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,82 141,79 0,02 2019-05-15

GAMMA Papierów Dłużnych 243,43 243,28 0,06 2019-05-15

GAMMA PLUS 193,55 193,51 0,02 2019-05-15

GAMMA Stabilny 255,26 254,98 0,11 2019-05-15

mFundusz Konserwatywny (kat.A) 170,30 170,29 0,01 2019-05-15

mFundusz Konserwatywny (kat.B) 172,13 172,12 0,01 2019-05-15

SIGMA Obligacji Plus 106,89 106,88 0,01 2019-05-15

PKO Stabilnego Wzrostu 159,83 159,65 0,11 2019-05-15

PKO Zrównoważony 135,98 135,83 0,11 2019-05-15

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 239,50 239,04 0,19 2019-05-15

PZU Akcji KRAKOWIAK 77,94 77,73 0,27 2019-05-15

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,66 37,49 0,45 2019-05-15

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,24 45,21 0,07 2019-05-15

PZU Dłużny Aktywny 53,63 53,57 0,11 2019-05-15

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169,27 169,12 0,09 2019-05-15

PZU SEJF+ 65,16 65,15 0,02 2019-05-15

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 122,20 122,05 0,12 2019-05-15

SUPERFUND AKCJI EUR 154,15 154,15 0,00 2019-05-15

SUPERFUND AKCJI 664,80 664,14 0,10 2019-05-15

SUPERFUND AKCJI USD 172,87 173,30 -0,25 2019-05-15

SUPERFUND AKCYJNY 82,69 82,56 0,16 2019-05-15

SUPERFUND ALTERNATYWNY 83,01 82,84 0,21 2019-05-15

SUPERFUND GoldFund EUR 107,86 107,96 -0,09 2019-05-15

SUPERFUND GoldFund 465,19 465,14 0,01 2019-05-15

SUPERFUND GoldFund USD 120,96 121,37 -0,34 2019-05-15

SUPERFUND GoldFuture EUR 110,42 111,11 -0,62 2019-05-15

SUPERFUND GoldFuture PLN 476,21 478,70 -0,52 2019-05-15

SUPERFUND GoldFuture USD 123,83 124,91 -0,86 2019-05-15

SUPERFUND GREEN EURO 179,07 179,32 -0,14 2019-05-15

SUPERFUND GREEN 772,30 772,59 -0,04 2019-05-15

SUPERFUND GREEN USD 200,82 201,60 -0,39 2019-05-15

SUPERFUND OBLIGACYJNY 110,48 110,43 0,05 2019-05-15

SUPERFUND RED EURO 127,14 127,48 -0,27 2019-05-15

SUPERFUND RED 548,35 549,23 -0,16 2019-05-15

SUPERFUND RED USD 142,59 143,32 -0,51 2019-05-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 385,96 386,39 -0,11 2019-05-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1664,56 1664,78 -0,01 2019-05-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 432,84 434,41 -0,36 2019-05-15

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 116,69 116,69 0,00 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,13 15,16 -0,20 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 65,27 65,30 -0,05 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 16,97 17,04 -0,41 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 14,93 14,95 -0,13 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 64,40 64,43 -0,05 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 16,75 16,81 -0,36 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,18 15,20 -0,13 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 65,46 65,50 -0,06 2019-05-15

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,02 17,09 -0,41 2019-05-15

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,91 19,94 -0,15 2019-05-15

SUPERFUND TREND Podstawowy 85,88 85,91 -0,03 2019-05-15

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,33 22,42 -0,40 2019-05-15

SUPERFUND Ucits Green EUR 99,98 99,98 0,00 2019-05-15

BNP PARIBAS FIO AKCJI 139,13 138,83 0,22 2019-05-15

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 143,35 143,21 0,10 2019-05-15

ESALIENS Strateg (A) 204,70 204,62 0,04 2019-05-15

ESALIENS Akcji (A) 345,38 346,01 -0,18 2019-05-15

MILLENNIUM Akcji Sub 188,77 187,90 0,46 2019-05-15

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 144,50 144,11 0,27 2019-05-15

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,56 139,40 0,11 2019-05-15

Noble Fund Akcji 113,32 112,78 0,48 2019-05-15

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 88,40 87,84 0,64 2019-05-15

Noble Fund Global Return 105,77 105,54 0,22 2019-05-15

Noble Fund Mieszany 137,10 136,82 0,20 2019-05-15

Noble Fund Obligacji 111,60 111,47 0,12 2019-05-15

Noble Fund Oszczednosciowy 145,27 145,27 0,00 2019-05-15

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,12 135,64 0,35 2019-05-15

Noble Fund Timingowy 136,28 136,02 0,19 2019-05-15

Noble Fund Africa and Frontier 50,29 50,29 0,00 2019-05-15

Open Finance Akcji 98,93 98,49 0,45 2019-05-15

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 132,71 131,85 0,65 2019-05-15

Open Finance Aktywnej Alokacji 83,31 82,75 0,68 2019-05-15

Open Finance Obligacji 109,42 109,31 0,10 2019-05-15

Open Finance Oszczednosciowy 113,31 113,33 -0,02 2019-05-15

Open Finance Stabilnego Wzrostu 94,59 94,19 0,42 2019-05-15

QUERCUS Global Growth 97,42 96,63 0,82 2019-05-15

QUERCUS Agresywny 141,88 140,92 0,68 2019-05-15

QUERCUS lev 65,42 65,15 0,41 2019-05-15

QUERCUS Global Balanced 128,42 127,98 0,34 2019-05-15

QUERCUS Stabilny 106,53 106,24 0,27 2019-05-15

QUERCUS Gold 48,87 48,88 -0,02 2019-05-15

QUERCUS Ochrony Kapitału 150,77 150,77 0,00 2019-05-15

QUERCUS Obligacji Skarbowych 74,94 74,85 0,12 2019-05-15

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 72,16 72,16 0,00 2019-05-15

QUERCUS short 68,48 68,64 -0,23 2019-05-15

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 284,44 282,32 0,75 2019-05-14

SKARBIEC Konserwatywny 352,74 352,81 -0,02 2019-05-14

SKARBIEC Waga 290,81 289,66 0,40 2019-05-14

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ amp/