Wyniki 11 bit studios w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki 11 bit studios w pierwszym kwartale 2019 roku według wyliczeń PAP Biznes oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

dane w mln zł

<TAB>

1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q

Przychody 14,2 14,9 -4,6% 530,2% -37,0%

EBITDA 7,3 7,8 -6,4% -- -45,1%

EBIT 5,8 6,5 -11,2% -- -50,9%

zysk netto j.d. 4,4 5,0 -11,0% -- -50,8%

marża EBITDA 51,5% 52,3% -0,84 -- -7,63

marża EBIT 40,6% 42,7% -2,13 -- -11,45

marża netto 31,2% 33,4% -2,14 -- -8,76

</TAB>

*** Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.

(PAP Biznes)

epo/