Zysk netto JSW w I kw. wyniósł 402,8 mln zł wobec konsensusu 340,9 mln zł zysku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2019 roku 402,8 mln zł wobec 753,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 340,9 mln zł zysku.

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 223,1 mln zł do 407,4 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 374,5 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 507,6 mln zł wobec 951,9 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 421,1 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 728,8 mln zł wobec 1.135,8 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 635,3 mln zł. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 740,1 mln zł wobec 1.072,7 mln zł w I kwartale 2018 roku.

EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 541,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.126,1 zł.

EBITDA segmentu Koks wyniosła 125,6 mln zł wobec 55,7 mln zł w I kwartale 2018 roku.

Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 48,3 mln zł, wobec 45,9 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy JSW spadły do 2,488 mld zł z 2,511 mld zł. Rynek oczekiwał 2,46 mld zł przychodów.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW za pierwszy kwartał 2019 i porównanie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł).

<TAB>

1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q

Przychody 2488,1 2459,6 1,2% -0,9% -1,4%

EBITDA 728,8 635,3 14,7% -35,8% 19,1%

EBIT 507,6 421,1 20,5% -46,7% 27,1%

zysk netto j.d. 402,8 340,9 18,2% -46,6% 29,1%

marża EBITDA 29,3% 25,8% 3,52 -15,95 5,04

marża EBIT 20,4% 17,1% 3,30 -17,51 4,57

marża netto 16,2% 13,8% 2,38 -13,83 3,82

</TAB>

(PAP Biznes)

pel/ asa/