Dane operacyjne JSW w I kw. '19 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane operacyjne JSW za I kwartał 2019 roku oraz kluczowe wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności grupy.

Dane operacyjne JSW w pierwszym kwartale 2019 roku:

<TAB>

1Q2019 1Q2018 zmiana %

Węgiel

Produkcja (mln ton) 3,5 4,1 -14,6%

Węgiel koksowy (w mln ton) 2,4 3 -20,0%

Węgiel energetyczny (mln ton) 1,1 1,1 0,0%

Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,6 4 -10,0%

Węgiel koksowy (w mln ton) 2,6 2,9 -10,3%

Węgiel do celów energet. (mln ton) 1 1,1 -9,1%

Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,1 1,2 -8,3%

Węgiel koksowy (w mln ton) 1,1 1,2 -8,3%

Węgiel do celów energet. (mln ton) - - -

Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,5 2,8 -10,7%

Węgiel koksowy (w mln ton) 1,5 1,7 -11,8%

Węgiel energetyczny (mln ton) 1 1,1 -9,1%

Koks

Produkcja (mln ton) 0,8 0,9 -11,1%

Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,8 0,8 0,0%

</TAB>

Wyniki finansowe wg obszarów działalności (dane w mln zł)

<TAB>

1Q2019 1Q2018 zmiana %

Segment węglowy

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 319,50 1 419,80 -7,1%

Zysk operacyjny segmentu 352,4 980 -64,0%

Amortyzacja 189,3 146,1 29,6%

EBITDA 541,7 1 126,10 -51,9%

Segment koksowy

Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 101,60 1 029,90 7,0%

Zysk operacyjny segmentu 100,20 30,9 224,3%

Amortyzacja 25,4 24,8 2,4%

EBITDA 125,6 55,7 125,5%

Pozostała działalność

Sprzedaż od odbiorców zewn. 67 60,9 10,0%

Zysk operacyjny segmentu 27,7 30,3 -8,6%

Amortyzacja 20,6 15,6 32,1%

EBITDA 48,3 45,9 5,2%

</TAB>

(PAP Biznes)

pel/