Wyniki Alumetalu w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki Alumetalu w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

Dane w mln zł

<TAB>

1Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q

Przychody 406,4 410,1 -0,9% -5,1% 12,8%

EBITDA 24,8 27,2 -8,8% -18,0% 10,6%

EBIT 16,3 19,4 -16,0% -28,0% 11,8%

zysk netto j.d. 15,0 16,8 -10,7% -41,1% 311,5%

marża EBITDA 6,1% 6,6% -0,54 -0,96 -0,12

marża EBIT 4,0% 4,8% -0,78 -1,27 -0,04

marża netto 3,7% 4,1% -0,42 -2,26 2,68

</TAB>

------------------------------

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

epo/