Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP) - Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM - poinformowała spółka w komunikacie.

"Rozpoczęcie sądowej restrukturyzacji jest kolejnym etapem działań naprawczych TXM, zmierzających do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa oraz poprawy kondycji finansowej Spółki. W ramach sądowej procedury Spółka, we współpracy z wyznaczonym nadzorcą sądowym, sporządzi plan restrukturyzacyjny" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że jej intencją jest, aby propozycje układowe zakładały pełne zaspokojenie wierzycieli (w zakresie kwot głównych wierzytelności), częściowo w formie konwersji ich wierzytelności na akcje nowej emisji TXM, a częściowo zaś w formie spłaty rozłożonej na raty.

"W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bieżąca działalność operacyjna TXM będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach, z tym, że Spółka jest zobowiązana terminowo realizować płatności wszystkich zobowiązań powstałych od dnia jego otwarcia, czyli od dnia 15 maja 2019 r." - napisano w komunikacie.

TXM podał, że obecnie jest zbyt wcześnie aby oszacować czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego.

Spółka złożyła 3 kwietnia wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Później TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na przedłużający się czas rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz konieczność dochowania wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa.(PAP Biznes)

seb/