Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-05-17

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-05-17 - 2019-05-23

PIĄTEK, 17 MAJA

09:30 - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Konferencja prasowa

Warszawa. Fundusze Europejskie 2021-2027. Gdzie jesteśmy z negocjacjami? - briefing ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

09:30 - APLISENS - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Podsumowanie wyników finansowych Grupy Aplisens za I kwartał 2019

10:00 - GUS - Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2018

12:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie dla inwestorów i analityków, podczas którego Zarząd Spółki zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w I kwartale 2019 r.

13:00 - JSW - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie poświęcone omówieniu wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2019 roku

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (5/2019)

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

01:50 - Japonia - PKB (szacunek) (I/2019)

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (3/2019)

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (3/2019)

10:00 - WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Omówienie wyników finansowych, wypracowanych przez spółkę Wirtualna Polska Holding SA w pierwszym kwartale 2019 roku.

11:00 - R22 - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie poświęcone omówieniu wyników finansowych Spółki R22 W III kwartale 2018/2019 roku obrotowego oraz perspektyw Grupy na kolejne kwartały.

12:00 - MEDINICE - Warszawa. Konferencja pt. Innowacyjne technologie medyczne w kardiologii i kardiochirurgii - charakterystyka, rynek, potencjał komercyjny i plany rozwoju Medinice S.A.

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (3/2019)

WTOREK, 21 MAJA

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (4/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (4/2019)

11:00 - Konferencja prasowa

Warszawa. Publikacja 8. raportów potencjału inwestycyjnego polskich miast poddanych analizie potencjału inwestycyjnego w badaniu Antal - Business Environment Assesment Study.

11:00 - PGNIG - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za I kwartał 2019 roku

11:30 - Polska Rada Biznesu i Polityki Insight - Konferencja prasowa

Warszawa. Prezentacja raportu: Przedsiębiorca wysłuchany. Czego potrzebują polscy przedsiębiorcy?

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (4/2019)

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (4/2019)

16:00 - DG ECFIN - UE - Wskaźnik zaufania konsumentów (CCI - flash) (5/2019)

ŚRODA, 22 MAJA

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (4/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (5/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (4/2019)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (5/2019)

10:00 - APATOR - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie poświęcone omówieniu wyników Spółki Apator SA za 1Q 2019.

10:00 - PFLEIDER - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie prasowe poświęcone prezentacji wyników finansowych Pfleiderer Group za pierwszy kwartał 2019 r.

10:00 - WIELTON - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Podsumowanie wyników finansowych Wielton S.A. po I kwartale 2019 roku.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (4/2019)

11:00 - SELVITA - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Omówienie wyników finansowych Spółki Selvita SA w Q1 2019, perspektyw, a także aktualnego statusu najważniejszych projektów.

20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej

CZWARTEK, 23 MAJA

02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (5/2019)

08:00 - Niemcy - PKB (I/2019)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2019)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2019)

10:00 - Niemcy - Wskaźnik Ifo (5/2019)

10:00 - GUS - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (4/2019)

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (4/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (5/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2019)

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (4/2019)

10:30 - SKARBIEC - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie z Zarządem SKARBIEC HOLDING S.A., poświęcone m.in. omówieniu wyników finansowych Spółki za 1Q2019 (3Q roku obrotowego 2018/2019).

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) (5/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) (5/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla usług wg Markit (wstępny) (5/2019)

16:00 - USA - Sprzedane nowe domy (4/2019)

- MF - Przetarg sprzedaży obligacji skarbowych.

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)