Rodzic nie zapłaci za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu

Zwolnienie rodziców i opiekunów z jakichkolwiek opłat związanych z towarzyszeniem dziecku lub osobie niepełnosprawnej w szpitalu to główny cel nowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przygotowany przez resort zdrowia projekt jest obecnie na etapie prac sejmowych.
https://www.rp.pl/Rodzina/305179966-Zwolnienie-z-oplat-za-pobyt-przy-lozku-dziecka-w-szpitalu.html