Bolesna rozprawa z mitem JPII

Obchody stulecia urodzin Karola Wojtyły staną się, chcąc nie chcąc, okresem weryfikowania jego mitu. Nie odbędą się w atmosferze radosnego pikniku, ale raczej bolesnej rozprawy sądowej, gdzie każda ze stron z napięciem będzie wypowiadała swoje racje.
https://www.rp.pl/Plus-Minus/305169930-Jan-Pawel-II-w-czysccu-pamieci.html