ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 17.05.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Prezesa Zarządu Józefa Siwca o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz