MIRACULUM SA (44/2019) Zawarcie umowy sprzedaży kosmetyków CHOPIN

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MIRACULUM SA (44/2019) Zawarcie umowy sprzedaży kosmetyków CHOPIN klasy Premium na internetowej platformie e-commerce Amazon.de

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2019

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku Spółka zawarła ze Spółką PROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chmaja 6 - umowę długofalowej współpracy ("Umowa"). PROLAB Sp. z o.o. jest Dedykowanym Sprzedawcą na platformach e-commerce Amazon.de i Amazon.uk .

Przedmiot Umowy obejmuje sprzedaż na internetowej platformie e-commerce Amazon.de produktów kosmetycznych Spółki marki CHOPIN klasy Premium. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki zawarcie ww. Umowy jest istotnym etapem na drodze do wejścia z produktami Spółki marki CHOPIN klasy Premium na rynki konsumpcyjne świata, co w niedługiej perspektywie może przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz