ML SYSTEM SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), art. 402[1] KSH i art. 402[2] KSH oraz § 13 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10:30.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402[2] KSH, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz