ML SYSTEM SA (13/2019) Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki.

Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz