MOSTOSTAL WARSZAWA SA (16/2019) Zawarcie umowy na budowę budynku biurowego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 17 maja 2019 r. zawarła z Cross Point C Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. " Budowa budynku biurowego Cross Point C".

Parametry umowy:

Wartość umowy: 31,31 mln PLN brutto,

Termin realizacji: 14 miesięcy,

Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do Zamawiającego faktury,

Okres gwarancji wynosi - 120 miesięcy na konstrukcję i izolacje przeciwwodne, 60 miesięcy na pozostałe prace,

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy netto, tj. 2,55 mln PLN.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz