AILLERON SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, planowany pierwotnie na dzień 22 maja 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 30 maja 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz