KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2019) wniosek w sprawie dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała wniosek Zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2018 w kwocie 1,20 zł (brutto) na jedną akcję zwykłą i 1,44 zł (brutto) na jedną akcję uprzywilejowaną. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz