I2 DEVELOPMENT SA (7/2019) Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2018 rok

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji pokrycia straty za 2018 rok, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta pokrycie straty w kwocie netto 4 016 784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) z kapitału rezerwowego.

Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposobu pokrycia straty zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz