PGS SOFTWARE SA (6/2019) Ogłoszenie Zarządu PGS SOFTWARE Spółka

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PGS SOFTWARE SA (6/2019) Ogłoszenie Zarządu PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2019 roku.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz