RAFAKO SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RAFAKO SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz