KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (19/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (19/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz