KRYNICKI RECYKLING SA (14/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 14/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling S.A. przesyła w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne

Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2019 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz