PHARMENA SA (15/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki PHARMENA S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PHARMENA S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w hotelu Holiday Inn Łódź przy ul. Piotrkowskiej 229/231, 90-456 Łódź.

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz