K2 INTERNET SA (12/2019) Powołanie Zarządu Spółki K2 Internet S.A. na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 5/3/RN2019 w sprawie powołania Zarządu Spółki nowej kadencji.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki postanowiła powołać z dniem dzisiejszym na trzyletnią kadencję, Zarząd Spółki, który działać będzie w dotychczasowym trzyosobowym składzie:

- Tomasz Tomczyk - Prezes Zarządu,

- Rafał Ciszewski - Wiceprezes Zarządu,

- Łukasz Lewandowski - Wiceprezes Zarządu.

Informacje dotyczące Członków Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz