FAMUR SA (24/2019) Wybór oferty FAMUR oraz wezwanie do podpisania

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

FAMUR SA (24/2019) Wybór oferty FAMUR oraz wezwanie do podpisania umowy najmu kompleksów do drążenia chodników dla potrzeb JSW S.A.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2019

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 17 maja 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta oraz wezwaniu do podpisania umowy, w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, organizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Zakład Wsparcia Produkcji.

Przedmiotowa umowa ma zostać zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. ("Zamawiający") i ma dotyczyć najmu 5 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy ma wynieść maksymalnie 47.423.880 zł brutto.

Okres realizacji umowy ma wynosić 1080 dni kalendarzowych. Emitent poinformuje o zawarciu stosownej umowy w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz