ELEKTROBUDOWA SA (34/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 34/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem punktów 8 i 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, a także na stronie internetowej Spółki www.elektrobudowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz