INTER CARS SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2019 roku ("Raport"). Nowy termin publikacji Raportu ustala się na dzień 21 maja 2019 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż pozostałe daty publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz