R22 SA (8/2019) Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

R22 SA (8/2019) Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING S.R.L. oraz Net Design S.R.L. umów nabycia udziałów spółek w Rumunii

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że:

W dniach od 19.04.2019 r. do 17.05.2019 r. spółki pośrednio zależne od Spółki, tj. H88 Hosting S.R.L. z siedzibą w Rumunii i Net Design S.R.L. z siedzibą w Rumunii zawarły jako kupujący z osobami fizycznymi, obywatelami rumuńskimi jako sprzedającymi, umowy sprzedaży udziałów spółki Rospot S.R.L. z siedzibą w Rumunii, która świadczy usługi pod marką Rohost, spółki Hostvision S.R.L. z siedzibą w Rumunii, która świadczy usługi pod marką Hostvision oraz spółki Top Level Hosting S.R.L. z siedzibą w Rumunii, która świadczy usługi pod marką Top Level Hosting (Umowy). Przedmiotem Umów jest nabycie przez H88 HOSTING S.R.L oraz Net Design S.R.L. 100% udziałów Rospot S.R.L. reprezentujących 100% kapitału zakładowego, 100 % udziałów Hostvision S.R.L. reprezentujących 100% kapitału zakładowego oraz 100% udziałów Top Level Hosting S.R.L., za łączną wartość 4 185 000 euro.

Wszystkie trzy spółki, których udziały zostały sprzedane spółkom pośrednio zależnym od Spółki są spółkami świadczącymi szeroko rozumiane usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, dostawy certyfikatów SSL oraz świadczą inne usługi dodatkowe. Przejęte spółki osiągają prawie 1,8 mln euro przychodów, co daje im około 8% udziału w rynku rumuńskim. Łącznie wszystkie trzy spółki obsługują ponad 20 tysięcy klientów na rynku rumuńskim i 60 tysięcy domen. Przejęcie kolejnych spółek na rynku rumuńskim jest spójnie z przyjętą strategią działalności grupy H88 S.A. - zależnej bezpośrednio od Spółki, stanowi naturalny krok w procesie rozwoju grupy i kontynuację ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu i domen oraz budowanie pozycji lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Po zawarciu umów nabycia udziałów tych podmiotów spółki należące do H88 HOSTING S.R.L. stanowią łącznie pozycję lidera w branży hostingu i domen w Rumunii, osiągając prawie 25 proc. udziałów w rynku.

Decyzję o klasyfikacji informacji jako poufnej Spółka podjęła po zawarciu umowy nabycia udziałów Top Level Hosting S.R.L. w dniu 17.05.2019 r. ze względu na łączną wartość transakcji oraz ich strategiczne znaczenie dla rozwoju grupy na rynku rumuńskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz