MIRBUD SA (16/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MIRBUD SA (16/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 maja 2019 roku

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 17 maja 2019 roku:

1. JERZY MIRGOS

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji - 34 159 333

% udział w liczbie głosów na ZWZA - 77,35%

% udział w ogólnej liczbie głosów - 41,41%

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji - 10 000 000

% udział w liczbie głosów na ZWZA - 22,64%

% udział w ogólnej liczbie głosów - 12,12%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz