AC SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AC SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 17.05.2019 r.

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2019

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej jako "ZWZ"), które odbyło się w dniu 17.05.2019 r. dysponowali łącznie 7.487.311 akcjami/głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 17.05.2019 r. byli:

- PKO BP Bankowy OFE posiadający 894.174 akcji/głosów, co stanowiło 11,94% liczby głosów na tym ZWZ oraz 9,05% ogólnej liczby głosów,

- WIM sp. z o.o. posiadający 757.799 akcji/głosów, co stanowiło 10,12% liczby głosów na tym ZWZ oraz 7,67% ogólnej liczby głosów,

- WASKULIT FIZ posiadający 707.151 akcji/głosów, co stanowiło 9,44% liczby głosów na tym ZWZ oraz 7,16% ogólnej liczby głosów,

- Dariusz Kowalczyk posiadający 549.835 akcji/głosów, co stanowiło 7,34% liczby głosów na tym ZWZ oraz 5,57% ogólnej liczby głosów,

- Nationale-Nederlanden OFE posiadający 518.304 akcji/głosów, co stanowiło 6,92% liczby głosów na tym ZWZ oraz 5,25% ogólnej liczby głosów,

- December Plus sp. z o.o. posiadający 462.594 akcji/głosów, co stanowiło 6,18% liczby głosów na tym ZWZ oraz 4,68% ogólnej liczby głosów,

- Arsa VP sp. z o.o. posiadający 435.000 akcji/głosów, co stanowiło 5,81% liczby głosów na tym ZWZ oraz 4,40% ogólnej liczby głosów,

- OFE PZU "Złota Jesień" posiadający 404.000 akcji/głosów, co stanowiło 5,40% liczby głosów na tym ZWZ oraz 4,09% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez AC S.A. wynosi 9.878.783 i jest równa liczbie głosów wynikającej z tych akcji.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz