OCTAVA SA (5/2019) Informacja o zawarciu przez Spółkę zależną umowy kredytowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

Zarząd Octava S.A. ("Octava") informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. spółka zależna Łąki Konstancińskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" ) zawarła z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") umowę kredytu nieodnawialnego do wysokości 8.800.000,00 zł, w tym I Transza kredytu (budowlana) do wysokości 8.800.000,00 zł ("I Transza kredytu"), z możliwością refinansowania II Transzą kredytu (inwestycyjna) do wysokości 8.800.000,00 ( "II Transza kredytu").

Przeznaczeniem kredytu jest budowa budynku usługowo-biurowego w Konstancinie-Jeziorna o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 2.400 mkw. wraz z miejscami parkingowymi ("Projekt").

Termin spłaty kredytu upływa dla I Transzy kredytu: w terminie 20 miesięcy od dnia pierwszej wypłaty I Transzy kredytu jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r., dla II Transzy kredytu: w terminie 5 lat od dnia pierwszej wypłaty II Transzy kredytu jednak nie później niż 30 czerwca 2026 r.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 1M) powiększonej o marżę Banku.

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna na pierwszym miejscu do wysokości 150% kwoty przyznanego kredytu na nieruchomości na której powstanie finansowany budynek.

Dodatkowo, Spółka zawarła Umowę Kredytu Obrotowego w wysokości 850.000,00 zł na bieżące finansowanie podatku VAT. Termin spłaty kredytu upływa nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej oprocentowania WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna na trzecim miejscu do wysokości 150% kwoty przyznanego kredytu na nieruchomości na której powstanie finansowany Projekt.

Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego przez Spółkę możliwe będzie po spełnieniu szeregu standardowych dla tego typu transakcji warunków oraz po złożeniu stosownego wniosku w Banku.

Octava posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udział w kapitale zakładowym Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz