GINO ROSSI SA (38/2019) Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy pożyczki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 10 maja 2019 r. informuje, iż zawarł Aneks nr 4 do Umowy Pożyczki z podmiotem CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach podwyższający kwotę główną pożyczki do 39 mln 100 tys. zł.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz