ENEA SA (16/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku z 23 maja 2019 roku, na 29 maja 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz