LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2019

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bogdance informuje

o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku na dzień 29 maja 2019 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 23 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz