PROJPRZEM MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody ze sprzedaży 27 067 26 529 6 297 6 352 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 761 1 280 177 306 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 727 1 000 169 239 Zysk (strata) netto 552 710 128 170 Zysk na akcję (PLN) 0,09 0,12 0,02 0,03 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 100) 4 158 (256) 996 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 989) 283 (463) 68 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 798 (390) 418 (93) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 325) 4 078 (308) 976 Aktywa 150 762 147 083 35 050 34 949 Zobowiązania długoterminowe 6 212 9 048 1 444 2 150 Zobowiązania krótkoterminowe 49 111 43 021 11 418 10 222 Kapitał własny 95 439 95 014 22 188 22 577 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz