MARVIPOL DEVELOPMENT SA (26/2019) Nabycie nieruchomości w Sopocie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2019

Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 17 maja 2019 r. przez Elvix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kupujący] - spółkę będącą wspólnym przedsięwzięciem Emitenta i jednostki nie powiązanej z Grupą Kapitałową Marvipol Development S.A., w której Emitent posiada 92% udziału w kapitale zakładowym, umowy sprzedaży [Umowa] z osobą prawną niepowiązaną z Grupą Kapitałową Marvipol Development S.A. [Sprzedający].

Przedmiotem Umowy jest nabycie od Sprzedającego przez Kupującego prawa własności zabudowanej nieruchomości, na którą składa się kilka zlokalizowanych w Sopocie zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha [Nieruchomość], za cenę 27,7 mln zł netto. Nieruchomość zostanie przeznaczona przez Kupującego pod wynajem powierzchni.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie istotnych kar umownych i jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz