MZN PROPERTY SA (9/2019) Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w kwietniu 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

17.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2019 r. wyniosły 2.321 tys. PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,7%.

Spółka informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w ramach odpowiedniego raportu okresowego.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz